https://host.io/tendence.ru
https://updowntoday.com/ru/sites/tendence.ru
https://prlog.ru/analysis/tendence.ru
https://rutube.ru/channel/26425152/about/
https://www.cossa.ru/profile/?ID=194341
https://4cio.ru/people/user/22721
https://swsu.ru/kva/web-dizayn/korporativnaya-pochta-v-vysshikh-obrazovatelnykh-uchrezhdeniyakh.php